Additional Topics

וידאו

קישורי תנ”ך

קישוריתנ”ך התנ"ך בראשית שמות ויקרא במדבר דברים יהושע…

וידאו

מי הוא ישוע

ישוע   העולם מכיר 2,000 שנים איש בשם ישוע אשר הגיע…

וידאו

בושה

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מבושה להתחלה…

וידאו

אהבה מותנית

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור במסלול שיוביל אותך מאהבה…

וידאו

חוסר משמעות

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מחוסר משמעות…

וידאו

חולי

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מחולי לבריאות…

וידאו

ייאוש

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מייאוש לתקווה…

וידאו

אשמה

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מאשמה לסליחה…

וידאו

פחד

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מפחד לאהבה…

וידאו

ריקנות

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור במסלול שיוביל אותך מריקנות…

.