Additional Topics

וידאו

חרדה

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מחרדה לשלום.…

וידאו

שברון

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור במסלול שיוביל אותך מלב שבור…

וידאו

בלבול

מציאת כיוון בעולם מבלבל פעם כשנסעתי בלונדון, אני ומשפחתי…

וידאו

מוות

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור ללכת בדרך שתוביל אותך ממוות…

.