במה אנו מאמינים:

_

כתבי הקודש – כפי שהם ניתנו במקור על ידי אלוהים, בהשראת אלוהים, ללא כל טעות, אמינים לחלוטין, והסמכות העליונה בכל ענייני אמונה והתנהלות.

אלוהים אחד – קיים לנצח בשלוש אישיויות, אב, בן ורוח הקודש.

אדוננו ישוע המשיח – אלוהים הבא בדמות בשר ודם, אשר נולד מבתולה, חייו האנושיים ללא חטא, ניסיו האלוהיים, מותו המכפר על חטאינו, תחייתו מן המתים, ולאחר מכן גם עלייתו לשמיים. הוא המתווך בין בני האדם לבין אלוהים האב, והוא אשר יחזור לעולם שנית במלוא הכוח והגבורה.

ישועה – סליחת חטאיו של אדם אבוד וחוטא באמצעות דמו הנשפך של האדון ישוע המשיח על ידי אמונה שאינה תלויה במעשים, והתחדשות על ידי רוח הקודש.

רוח הקודש – שוכנת במאמין, אשר דרכה הוא חי חיי קדושה ובאמצעותה הוא מעיד על האדון ישוע המשיח ועובד אותו.

אחדות הרוח – מאפיינת את המאמינים הנאמנים לאדון, ואת הקהילה שהיא גוף המשיח.

תחיית המתים – גם של המאמינים וגם של האבודים; המאמינים שנושעו לחיים נצחיים, והאבודים למשפט.