במה אנו מאמינים:

_

כתבי הקודש כפי שהם ניתנו במקור על ידי אלוהים, בהשראת אלוהים, ללא כל טעות, אמינים לחלוטין, והסמכות העליונה בכל ענייני אמונה והתנהלות.

אלוהים אחד, קיים לנצח בשלושה אישיויות, אב, בן ורוח הקודש.

אדוננו ישוע המשיח, אלוהים הבא בדמות בשר ודם, לידתו הבתולית, חייו האנושיים ללא חטא, נסיו האלוהיים, מותו המכפרת על חטאינו, תחייתו הגופנית, ולאחר מכן גם עלייתו לשמיים, המתווך ביניניו לבין אלוהים האב,  וחזרתו לעולם בכח ותהילה.

ישועה של אדם אבוד וחוטא באמצעות דמו הנשפך של האדון ישוע המשיח על ידי אמונה שאינה תלויה במעשים, והתחדשות על ידי רוח הקודש.

רוח הקודש שדרך שכנותה המאמין חי חיי קדושה, להעיד ולעבוד למען האדון ישוע המשיח.

אחדות הרוח של כל המאמינים הנאמנים, הקהילה, גוף המשיח.

תחיית המתים גם של המאמינים וגם של האבודים; אלה שניצלו לחיים נצחיים, ואלה שאינם.