חרדה

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מחרדה לשלום.…

שברון

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור במסלול שיוביל אותך מלב שבור…

בלבול

מציאת כיוון בעולם מבלבל פעם כשנסעתי בלונדון, אני ומשפחתי…

מוות

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור ללכת בדרך שתוביל אותך ממוות…

דיכאון

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מדיכאון לתקוה…

ריקנות

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור במסלול שיוביל אותך מריקנות…

פחד

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מפחד לאהבה…

אשמה

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מאשמה לסליחה…

ייאוש

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מייאוש לתקווה…

חולי

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מחולי לבריאות…

חוסר משמעות

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מחוסר משמעות…

אהבה מותנית

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור במסלול שיוביל אותך מאהבה…

בושה

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור בדרך שתוביל אותך מבושה להתחלה…

אמת יחסית

החיים הם מסע, ואתה יכול לבחור במסלול שיוביל אותך מ"אמת…