מי הוא ישוע

ישוע

 

העולם מכיר 2,000 שנים איש בשם ישוע אשר הגיע מהכפר נצרת בארץ שהיום נקראת ישראל. הוא התהלך באיזור הזה וקהל גדול החל ללכת בעקבותיואחרי מספר שניםהמנהיגים הדתיים בירושלים האשימו אותו על לא עוול בכפו ומסרו אותו לידי השלטונות הרומאיםהם הוציאו אותו להורג באמצעות מיסמור לצלבזמן קצר לאחר מכןתלמידיו התחילו לבשר בשם ישוע המשיח, שהם סיפרו שהוא קם מן המתים. עוד ועוד מאמינים הצטרפו לתנועה הזאת, שהפכה לקהילה המשיחית של היום.

אלו הן העבודות שאפילו הספקן הגדול ביותר יסכים עליהןאך ישוע הוא כל כך הרבה מעבר לזהמאיפה הוא הגיעמה הוא עשה על הארץמה הוא יכול לעשות בשבילנו עכשיו – כל זה נחשף בספרי הקודשהספרים האלו מכילים את התיעוד היחידי של ישוע ונכתבו על ידי דורות של אנשים ששמעו אותו מלמד וראו את מעשיוהנה מה שספרי הקודש מלמדים אותנו על ישוע המשיח:

1. ישוע הוא אלוהים

יוחנן כתב עליו: “בראשית היה הדבר [תיאור פואטי של ישוע], והדבר היה עם האלוהיםואלוהים היה הדבר” (יוחנן א 1). “הכול נהיה על ידיוומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה.” (יוחנן א 3). המנהיגים הדתיים של תקופתו הבינו שישוע טען להיותו אלוהים (יוחנן ה 17-18). שאול כתב שכשישוע מתהאב גילה לכל העולם שהוא היה אלוהים (פיליפים ב 5-11).

2. ישוע הוא בן אלוהים.

לפי ספרי הקודש, “בן אלוהים” אומר: (1) שהוא לחלוטין אלוהים. (2). שהוא אחד משלושת הפנים של האלוהים. הקונספט הזה נקרא ה”שילוש”.

המנהיגים הדתיים בזמנו של ישוע הבינו את הקונספט הזה: “משום כך עוד יותר השתדלו להרוג אותו, כי לא רק שהפר את השבת אלא גם אמר שהאלהים הוא אביו ועשה עצמו שוה לאלוהים.” (יוחנן ה 18).

3. ישוע נהיה אנוש דרך לידת בתולין.

הבן הנצחי של אלוהים כבר היה קיים בשמיים (יוחנן י”ז 5). באמצעות כוחה של רוח הקודש (מתי א 20), הוא נולד כבן אדם, שנקרא מאז ישוע (מתי א 25). כדי להראות שישוע לא היה סתם אדם פשוט (קולוסים ב 9), אלוהים בחר בתולה שתלד אותו (לוקס א 34-35).

4. ישוע המשיח הוא המושיע של העולם.

בכל פעם  שאנו לא מצייתים לאלוהים זה נקראת חטא. שכר החטא הוא מוות. אך אלוהים באהבתו רוצה שנחיה. לכן, הוא שלח את המשיח המובטח להציל את העולם (יוחנן א 41. בן אלוהים, ישוע המשיח, בא לארץ למות במקומנו. בגלל שהוא חי חיים ללא חטא, רק הוא יכל לשלם על החטאים שלנו באמצעות מוות על הצלב. לאחר מכן הוא הראה את כוחו על המוות כשהוא קם מהמתים שלושה ימים מאוחר יותר. רק דרך ישוע החטאים שלנו יכולים להסלח ואנחנו יכולים לבוא לפני אלוהים (מעשי השליחים ד 12). ישוע המשיח הוא המושיע של כולם בעולם (יוחנן ג 16).

5. ישוע עושה ניסים

לאורך כל הזמן שבו שהה עלי אדמות ישוע עשה נסים רבים. הוא ריפא את החולים, (מתי 8:16), הוא שלט במזג האוויר (מרקוס 4:29), הוא הרבה אוכל להמונים (מתי 15:12-21), הוא סיפק כסף כאשר היה דרוש (מתי 17:24-27) ואף לאחר שעזב את העולם הזה הוא עדיין עושה נסים בחיי אנשים רבים כיום (מעשי השליחים 3:12-16).

6. ישוע משנה חיים.

1. אנשים אשר בחרו ללכת אחרי ישוע עזבו את החטא. ישוע הסיר 7 שדים ממרים המגדלית (לוקס ח 2) והיא נהייתה לאחת מן העוקבות המסורות ביותר שסיפרה לאחרים על התקומה מן המתים (יוחנן כ 16). זכי, שהיה מוכס, פיצה את האנשים שהוא עשק כשהוא היה מוכס ונתן חצי מכל השאר לעניים (לוקס י”ט 1-10). כשמאמינים נמלאו בכוח רוח הקודש, הם יכלו להכריז את בשורת ישוע המשיח, לעשות ניסים, ולחיות חופשיים מחטא (לוקס י 1-20).

במשך כ2000 שנים, ישוע המשיח משנה חיים מסביב לכל העולם. על כן מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו; הנה נהיו חדשות. (קורינתים ב פרק ה 18). הוא יכול לשנות גם את החיים שלך. ישוע יפדה אותך מהתמכרות לחטא (רומים ו 22), יחדש את דעתך (רומים י”ב 2), וירפא את לבכם (תסלוניקים ב פרק ב 16-17).

7. ישוע שוכן בשמים לימינו של האב.

אחרי שישוע קם מהמתים, הוא נישא השמימה למקור מוצאו לפני היותו לאדם. משם הוא מקשיב לתפילותינו (רומים ח 34).

8. ישוע יחזור לשפוט את כל האנושות.

בעודו על הארץ, ישוע אמר, אז יראה אות בן-האדם [כינוי שישוע השתמש לעצמו] בשמים ואז יספדו כל משפחות הארץ ויראו את בן-האדם בא עם ענני השמים בגבורה ובכבוד רב (מתי כ”ד 30). כשישוע ישוב, הוא יפריד את אלו שיחיו איתו לנצח בגן עדן מאלו שיענשו (מתי כ”ה 31-33).

9. ישוע המשיח יקבל אותך אם תבוא אליו.

ישוע אמר, “את הבא אלי לא אשליך החוצה” (יוחנן ו 37). לכן הוא בא לארץ “בן-האדם בא לבקש את האובד ולהושיעו” (לוקס י”ט 10). לא משנה מה עשית, ישוע עדיין רוצה שתבוא\י אליו. הוא אמר, “לא באתי לקרא את הצדיקים לתשובה, כי אם את החוטאים” (לוקס ה 32).

מה הלאה

נשמח לענות לך על כל שאלה או לעזור לך בצעדיך הבאים במסע שלך עם ישוע